Sobre aquesta web

En compliment de la previsió de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, així com per altres normes d'aplicació legal, es posen en coneixement dels usuaris de la web escert.upc.edu les següents dades d'informació general:

 • Aquest portal constitueix el lloc oficial a Internet de esCERT-inLab FIB de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).
 • Ha sigut creat i mantingut a instàncies de l'inLab FIB UPC, que es el seu propietari, així com d'aquells noms de domini que porten a ell.
 • La UPC disposa del CIF n. Q-08.18003F.
 • La seu a la UPC es troba a:
  C/ Jordi Girona, 31
  08034 Barcelona
  SPAIN
 • Els usuaris d'aquest portal poden establir comunicació directa i efectiva amb inLab FIB mitjançant un escrit remès al seu domicili social, indicant en el punt 4 aquesta informació general. També poden posar-se en contacte amb ella utilitzant qualsevol dels següents mètodes:
  Telf.: +34 93 401 69 41
  Direcció electrònica: inlab@(fib.upc.edu)

esCERT is part of

Is member of