Què és esCERT?

A principis de la dècada dels noranta a Europa sorgeix una iniciativa disposada a crear Equips de Resposta a Incidents de Seguretat en Ordinadors. Gràcies al suport del programa tècnic TERENA es comencen a crear CSIRT europeus, és llavors quan es crea, concretament a finals de 1994, esCERT-UPC (Equipo de Seguridad para la Coordinación de Emergencias en Redes Telemáticas) com a primer centre espanyol dedicat a assessorar, prevenir i resoldre incidències de seguretat en entorns telemàtics. A juny del 2013, esCERT-UPC s'incorpora a inLab-FIB formant part de l'àrea d'especialització de Seguretat en Infraestructures TIC aportant tot el seu coneixement i experiència en l'àmbit de la Seguretat Informàtica.

esCERT-UPC ajuda i assessora en temes de seguretat informàtica i gestió d'incidents en xarxes telemàtiques. Els principals objectius de la nostra organització són:

  • Informar sobre vulnerabilitats de seguretat i amenaces.
  • Divulgar i posar a disposició de la comunitat informació que permeti prevenir i resoldre incidents de seguretat.
  • Realitzar investigacions relacionades amb la seguretat informàtica.
  • Educar a la comunitat en general sobre temes de seguretat.

D'aquesta manera esCERT pretén millorar la seguretat dels sistemes informàtics i a la vegada augmentar el nivell de confiança de les empreses i dels usuaris a les xarxes telemàtiques. Es pot col·laborar amb nosaltres:

  • Prescrivint els nostres serveis
  • Reportant incidents
  • Constituint equips de Resposta a Incidents
  • Contractant els nostres serveis
  • Col·laborant en la divulgació de la Seguretat Informàtica
  • Patrocinant la coordinació d'incidents

En l'àmbit internacional, esCERT-UPC participa en el FIRST, principal fòrum de coordinació dels diferents CERTs de tot el món, així com amb TERENA, més centrada en l'àmbit europeu. També és membre de TF-CSIRT (Task Force-Collaboration of Incident Response Teams) i junt amb altres equips de seguretat com els de les companyies Telia o British Telecom compta amb el LEVEL 2.

A nivell estatal, esCERT-UPC forma part de CSIRT-ES, grup de col·laboració entre els equips de seguretat espanyols. A la mateixa línia,  participa en el Fòrum ABUSES, format per un grup de col·laboració entre els equips que gestionen incidents d'operadors espanyols.

esCERT-UPC va col·laborar també amb entitats nacionals com l'Institut d'Estudis de Seguretat (IES), organització dedicada a estimular i difondre des d'una perspectiva transdisciplinar les problemàtiques socials sota l'àmbit conceptual de la seguretat.

esCERT-UPC va participar en la iniciativa "I secure Internet", en col·laboració amb INCIBE (l'anterior INTECO) i altres grups dedicats a la seguretat informàtica, amb el propòsit d'incentivar una navegació segura per Internet per a tots.

esCERT is part of

Is member of